En sajt om Uddevalla. På 1700-talet en av Sveriges största städer. Företag, handelshus, rederier och personerna bakom dem. Sajten är ett komplement till den största historiska sajten om Göteborg, Det gamla Göteborg. Anledningen är att familjer, släkter, företagare och företag ofta återfinns i både Uddevalla och Göteborg. Inläggen på denna sajt ger fördjupad kunskap för läsare av Det gamla Göteborg kring Uddevalla och de släkter som har koppling till Uddevalla.